Global GT memperkasakan rakan kongsi dengan memberi mereka peluang untuk mendapat keuntungan dengan TIGA cara;

A. Merujuk Pelanggan secara langsung
B. Merujuk kepada affiliate lain (Sub-Affiliate: Tahap 1)
C. Rujukan ahli affiliate lain melalui Sub-Affiliate mereka (Sub-Affiliate: Tahap 2)

Global GT memberi ganjaran kepada rakan kongsi sehingga 2 peringkat sub-affiliate.
Ahli affiliate yang merujuk pelanggan secara langsung, layak mendapat komisen Tahap 1 sahaja. 

SUB-AFFILIATE TAHAP 1
Sebaik sahaja Rakan kongsi membina rangkaian Sub Afiliate, pedagang menjadi ‘Master Affiliate’ dan diberi tambahan 10% daripada keseluruhan komisen sub-affiliate (tahap 1) (komisen langsung yang diperoleh oleh sub-affiliate dari syarikatnya/pelanggannya).

SUB-AFFILIATE TAHAP 2
Sekiranya sub-affiliate (1) merujuk kepada affiliate lain (sub-affiliate 2), maka:
a. Master Affiliate berhak mendapat 5% daripada pendapatan sub-affiiliate 2 DAN
b. Sub – affiliate 1 berhak menerima komisen yang sama dengan 10% dari jumlah pendapatan Sub-affiiliate 2

Penting untuk diketahui bahawa komisen bergantung pada jumlah peniaga aktif yang berkelayakan dan juga jenis aset yang diperdagangkan oleh pelanggan.

Di bawah ini adalah gambaran grafik bagaimana rancangan komisen Sepanjang Hayat yang ditawarkan oleh Global GT untuk pengenalan Pelanggan dan Sub-affiliate berfungsi: 

Struktur Komisen Tahap 1

Gangsa

sehingga

$4

untuk setiap lot

Perak

sehingga

$6

untuk setiap lot

Emas

sehingga

$8

untuk setiap lot

Platinum

sehingga

$10

untuk setiap lot

Elite

sehingga

$12

untuk setiap lot

Struktur Komisen Tahap 2 & 3

TahapPasangan MajorPasangan MinorPasangan Mata Wang KriptoPasangan Lain
210% Tahap 110% Tahap 110% Tahap 110% Tahap 1
35% Tahap 15% Tahap 15% Tahap 15% Tahap 1

Mulakan Pendapatan Hari Ini

To top