Global GT มีแพลนสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ไม่เป็นรองใครในอุตสาหกรรมการเงินด้วยการใส่ฟีเจอร์สมากมายและสิ่งจูงใจพิเศษเพื่อพาร์ทเนอร์ของเราและเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความพยายามและความทุ่มเท

1

ระบบเทียร์

โปรแกรม Global GT เป็นระบบเทียร์ที่อ้างอิงตามจำนวนเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวและผ่านเกณฑ์ ยิ่งมีจำนวนเทรดเดอร์ที่มีความเคลื่อนไหวมากเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้น

2

ค่าคอมมิชชั่นแบบตลอดชีพ

พาร์ทเนอร์สามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้แบบตลอดชีพจากปริมาณการเทรดของลูกค้าของตัวเอง ยิ่งลูกค้าเทรดมากเท่าใด พาร์ทเนอร์ก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้น เทียร์และระดับค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการทบทวนทุก ๆ 3 เดือน

3

แพ็คเกจที่ตรงตามความต้องการ

สำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยม พาร์ทเนอร์อาจได้รับเงื่อนไขพิเศษและเทียร์ค่าคอมมิชชั่นแบบเฉพาะของตัวเอง

โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของ GLOBAL GT ตามเทียร์

Bronze

สูงสุด

$4

ต่อ lot
(การเปิดใช้งาน 1-9 ครั้ง)

Silver

สูงสุด

$6

ต่อ lot
(การเปิดใช้งาน 10-19 ครั้ง)

Gold

สูงสุด

$8

ต่อ lot
(การเปิดใช้งาน 20-29 ครั้ง)

Platinum

สูงสุด

$10

(การเปิดใช้งาน 30-49 ครั้ง)

Elite

สูงสุด

$12

ต่อ lot
(การเปิดใช้งาน 50+ ครั้ง)

 

คอมมิชชั่น


เกณฑ์เบื้องต้น

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน*Bronze

สูงสุด
4 USD
ต่อ lot

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 1-9 ราย

ไม่มีเกณฑ์แบบต่อเนื่อง Silver

สูงสุด
6 USD
ต่อ lot

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 10-19 ราย

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 15 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 300 GTLots

Gold

สูงสุด
8 USD
ต่อ lot

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 20-29 ราย

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 20 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 900 GTLots

Platinum

สูงสุด
10 USD
ต่อ lot

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30-49 ราย

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 1,800 GTLots

Elite

สูงสุด
12 USD
ต่อ lot

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 50+ ราย

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 45 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 3,000 GTLots 

Bronze

คอมมิชชั่น

สูงสุด
4 USD
ต่อ lot

เกณฑ์เบื้องต้น  

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 1-9 ราย

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง 
การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน* 

ไม่มีเกณฑ์แบบต่อเนื่อง 

Silver

คอมมิชชั่น

สูงสุด
6 USD
ต่อ lot

เกณฑ์เบื้องต้น  

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 10-19 ราย

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง 
การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน* 

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 15 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 300 GTLots

Gold

คอมมิชชั่น

สูงสุด
8 USD
ต่อ lot

เกณฑ์เบื้องต้น  

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 20-29 ราย

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง 
การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน* 

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 20 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 900 GTLots

Platinum

คอมมิชชั่น

สูงสุด
10 USD
ต่อ lot

เกณฑ์เบื้องต้น  

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30-49 ราย

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง 
การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน* 

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 1,800 GTLots

Elite

คอมมิชชั่น

สูงสุด
12 USD
ต่อ lot

เกณฑ์เบื้องต้น  

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 50+ ราย

เกณฑ์แบบต่อเนื่อง 
การประเมินผลงานวงรอบ 3 เดือน* 

ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 45 ราย  
+ ปริมาณการเทรดรวม 3,000 GTLots

*กิจกรรมในแต่ละเดือนสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงได้ แต่พาร์ทเนอร์จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลงานวงรอบ 3 เดือนตามที่กำหนดเพื่อรักษาระดับเทียร์ค่าคอมมิชชั่นปัจจุบันไว้

Global GT มีแพลนสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งจูงใจที่จะมอบรางวัลให้กับพาร์ทเนอร์ของเรา แพลนค่าคอมมิชชั่นมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้:

1

ระบบเทียร์

พาร์ทเนอร์โปรแกรมของ Global GT ประกอบไปด้วย 5 เทียร์ซึ่งแต่ละเทียร์มีระดับค่าคอมมิชชั่นที่ต่างกันขึ้นอยู่กับผลงาน

ยิ่งคุณนำลูกค้าเข้ามามากเท่าใดในแต่ละเดือน คุณยิ่งจะได้อยู่ในเทียร์ที่สูงขึ้นเท่านั้นและคุณสามารถรับเงินได้มากยิ่งขึ้น

ดูหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับแต่ละเทียร์ได้ที่ด้านล่างนี้

2

ค่าคอมมิชชั่นแบบตลอดชีพ

รับค่าคอมมิชชั่นได้แบบตลอดชีพจากปริมาณการเทรดของลูกค้าของคุณ

ยิ่งลูกค้าของคุณเทรดมากเท่าใด คุณยิ่งจะได้รับมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ระดับค่าคอมมิชชั่นจะมีการทบทวนในแต่ละเดือนและทุกๆ 3 เดือนตามผลงานของพาร์ทเนอร์

3

แพ็คเกจที่ตรงตามความต้องการ

เรามีเงื่อนไขพิเศษและเทียร์แบบตั้งเองสำหรับพาร์ทเนอร์บางส่วนที่มีผลงานยอดเยี่ยม

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โครงสร้างค่าคอมมิชชั่นของ Global GT
ตามเทียร์เกณฑ์เบื้องต้น
หลักเกณฑ์ขั้นต่ำ
แบบต่อเนื่อง

Bronze

สูงสุด

$4

ต่อ lot


เทียร์เริ่มต้น:
01-09
การเปิดใช้งานของลูกค้า

Silver

สูงสุด

$6

ต่อ lot


การพิจารณาเทียร์:
10-19
การเปิดใช้งานของลูกค้า

ในช่วง 3 เดือน:
ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 15 ราย + ปริมาณการเทรดรวม 300 GTLots

Gold

สูงสุด

$8

ต่อ lot


การพิจารณาเทียร์:
20-29
การเปิดใช้งานของลูกค้า

ในช่วง 3 เดือน:
ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30 ราย + ปริมาณการเทรดรวม 900 GTLots

Platinum

สูงสุด

$10

ต่อ lot


การพิจารณาเทียร์:
30-49
การเปิดใช้งานของลูกค้า

ในช่วง 3 เดือน:
ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 30 ราย + ปริมาณการเทรดรวม 1800 GTLots

Elite

สูงสุด

$12

ต่อ lot


การพิจารณาเทียร์:
50+
การเปิดใช้งานของลูกค้า

ในช่วง 3 เดือน:
ลูกค้าเปิดใช้งานใหม่ 45 ราย + ปริมาณการเทรดรวม 3000 GTLots

ร้องขอให้โทรกลับ

เจ้าหน้าที่พาร์ทเนอร์สัมพันธ์ของเราจะติดต่อคุณกลับไปในเร็วๆ นี้

    เริ่มต้นทำเงินได้แล้ววันนี้

    To top