Global GT cung cấp một trong những kế hoạch đối tác cạnh tranh nhất trong ngành tài chính, bao gồm các tính năng và ưu đãi độc quyền để trao quyền và tưởng thưởng cho quý đối tác của chúng tôi. Mỗi kế hoạch hoa hồng được trình bày chi tiết dưới đây:

1

Hệ thống Phân cấp

Chương trình Global GT là một hệ thống phân cấp dựa trên số lượng nhà giao dịch hoạt động, đủ điều kiện. Số lượng nhà giao dịch hoạt động càng cao, họ càng kiếm được nhiều tiền

2

Hoa hồng Trọn đời

Đối tác kiếm được hoa hồng trọn đời trên khối lượng giao dịch của Khách hàng của họ. Càng nhiều khách hàng giao dịch, hoa hồng kiếm được càng nhiều. Cấp độ & mức hoa hồng sẽ được xem xét lại 3 tháng một lần.

3

Gói Phù hợp

Đối với các đối tác được chọn có thành tích đã được kiểm chứng, có thể áp dụng các điều kiện đặc biệt và mức hoa hồng tùy chỉnh.

CẤU TRÚC HOA HỒNG của Global GT
ĐƯỢC DỰA TRÊN CẤP ĐỘ

Đồng

lên tới

4 USD

Cấp Mặc định:
01-09
Kích hoạt Khách hàng

Bạc

lên tới

6 USD

Vòng loại cấp:
10-19
Kích hoạt Khách hàng

Vàng

lên tới

8 USD

Vòng loại cấp:
20-29
Kích hoạt Khách hàng

Bạch kim

lên tới

10 USD

Vòng loại cấp:
30-49
Kích hoạt Khách hàng

Ưu tú

lên tới

12 USD

Vòng loại cấp:
50+
Kích hoạt Khách hàng

 

Hoa hồng


Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu  

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tụcĐánh giá hiệu suất 3 tháng* 
Đồng

lên tới
4 USD
trên mỗi lô

1-9 Lượt kích hoạt Khách hàng

Không có yêu cầu tiếp tục nào Bạc 

lên tới
6 USD
trên mỗi lô

10-19 Lượt kích hoạt Khách hàng

15 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới  
+ 300 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Vàng 

lên tới
8 USD
trên mỗi lô

20-29 Lượt kích hoạt Khách hàng

20 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới  
+ 900 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Bạch kim 

lên tới
10 USD
trên mỗi lô

30-49 Lượt kích hoạt Khách hàng

30 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới  
+ 1800 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Ưu tú 

lên tới
12 USD
trên mỗi lô

Trên 150 Lượt kích hoạt Khách hàng

45 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới  
+ 3000 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch 

Đồng

Hoa hồng

lên tới
4 USD
trên mỗi lô

Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu    

1-9 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tục  
Đánh giá hiệu suất 3 tháng*  

Không có yêu cầu tiếp tục nào 

Bạc 

Hoa hồng

lên tới
6 USD
trên mỗi lô

Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu    

10-19 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tục  
Đánh giá hiệu suất 3 tháng*  

15 Lượt kích hoạt Khách hàng Mới  
+ 300 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Vàng 

Hoa hồng

lên tới
8 USD
trên mỗi lô

Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu    

20-29 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tục  
Đánh giá hiệu suất 3 tháng*  

20 Lượt kích hoạt Mới  
+ 900 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Bạch kim 

Hoa hồng

lên tới
10 USD
trên mỗi lô

Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu    

30-49 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tục  
Đánh giá hiệu suất 3 tháng*  

30 Lượt kích hoạt Mới  
+ 1800 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

Ưu tú 

Hoa hồng

lên tới
12 USD
trên mỗi lô

Tiêu chí Đủ điều kiện Ban đầu    

Trên 150 Lượt kích hoạt Khách hàng

Tiêu chí Đủ điều kiện Tiếp tục  
Đánh giá hiệu suất 3 tháng*  

45 Lượt kích hoạt Mới  
+ 3000 GTLots trong tổng khối lượng giao dịch

*Tuy nhiên, hoạt động hàng tháng có thể dao động, yêu cầu đủ điều kiện sau khi đánh giá hiệu suất 3 tháng phải được đáp ứng bởi Đối tác đối với cấp hoa hồng hiện tại để được duy trì.

Global GT cung cấp một trong những kế hoạch đối tác cạnh tranh nhất trong ngành tài chính, bao gồm các tính năng và ưu đãi độc quyền để trao quyền và tưởng thưởng cho quý đối tác của chúng tôi. Mỗi kế hoạch hoa hồng được trình bày chi tiết dưới đây:

1

Hệ thống Phân cấp

Chương trình Đối tác Global GT bao gồm 5 cấp độ, mỗi cấp cung cấp một mức hoa hồng khác nhau, tùy thuộc vào hiệu suất đang diễn ra.

Bạn càng mang lại nhiều khách hàng tích cực hơn mỗi tháng, cấp càng cao và bạn càng kiếm được nhiều tiền.

Xem các yêu cầu về hiệu suất cho từng cấp bên dưới.

2

Hoa hồng Trọn đời

Kiếm hoa hồng trọn đời trên khối lượng giao dịch của khách hàng của bạn.

Khách hàng của bạn giao dịch càng nhiều, bạn càng kiếm được nhiều tiền.

Mức hoa hồng được xem xét hàng tháng & ba tháng một lần và được xác định bởi hiệu suất của đối tác.

3

Gói Phù hợp

Các điều kiện đặc biệt và các cấp tùy chỉnh có thể được xem xét cho các đối tác được chọn có thành tích đã được chứng minh.

Sau khi bạn đã đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

CẤU TRÚC HOA HỒNG của Global GT
DỰA TRÊN CẤP ĐỘYêu cầu Ban đầu
Tối thiểu Đang áp dụng
Yêu cầu

Đồng

lên tới

4 USD

trên mỗi lô


Cấp Mặc định:
01-09
Kích hoạt Khách hàng

Bạc

lên tới

6 USD

trên mỗi lô


Vòng loại cấp:
10-19
Kích hoạt Khách hàng

Trong khoảng thời gian 3 tháng:
Kích hoạt 15 Khách hàng Mới + 300 GTLot trong tổng khối lượng giao dịch

Vàng

lên tới

8 USD

trên mỗi lô


Vòng loại cấp:
20-29
Kích hoạt Khách hàng

Trong khoảng thời gian 3 tháng:
Kích hoạt 30 Khách hàng Mới + 900 GTLot trong tổng khối lượng giao dịch

Bạch kim

lên tới

10 USD

trên mỗi lô


Vòng loại cấp:
30-49
Kích hoạt Khách hàng

Trong khoảng thời gian 3 tháng:
Kích hoạt 30 Khách hàng Mới + 1800 GTLot trong tổng khối lượng giao dịch

Ưu tú

lên tới

12 USD

trên mỗi lô


Vòng loại cấp:
50+
Kích hoạt Khách hàng

Trong khoảng thời gian 3 tháng:
Kích hoạt 45 Khách hàng Mới + 3000 GTLot trong tổng khối lượng giao dịch

YÊU CẦU LỆNH GỌI LẠI

Một trong những Nhân viên Quan hệ Đối tác của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.

    Hãy bắt đầu Kiếm tiền Ngay hôm nay!

    To top