Global GT trao quyền cho các đối tác của mình bằng cách cung cấp cơ hội hưởng lợi theo 3 cách; 

A. Giới thiệu Khách hàng trực tiếp
B.  Giới thiệu đối tác liên kết khác (Đối tác liên kết phụ: Cấp 1)
C. Giới thiệu đối tác liên kết khác thông qua Đối tác liên kết phụ của họ (Đối tác liên kết phụ: Cấp 2)

Global GT tưởng thưởng cho các đối tác lên đến 2 cấp độ của đối tác liên kết phụ. 
Các đối tác liên kết giới thiệu khách hàng trực tiếp, chỉ đủ điều kiện nhận hoa hồng Cấp 1.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT PHỤ CẤP 1
Sau khi Đối tác xây dựng một mạng lưới các Đối tác liên kết phụ, anh ấy/cô ấy sẽ trở thành ‘Đối tác liên kết Chính’ và được thưởng thêm 10% trong tổng số tiền hoa hồng của đối tác liên kết phụ (cấp 1) (hoa hồng trực tiếp mà đối tác liên kết phụ kiếm được từ khách hàng của anh ấy/cô ấy).

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT PHỤ CẤP 2
Trong trường hợp đối tác liên kết phụ (1) đề cập đến một đối tác liên kết khác (đối tác liên kết phụ 2), thì:
a. Đối tác liên kết Chính được hưởng 5% thu nhập của đối tác liên kết phụ cấp 2 VÀ
b. Đối tác liên kết phụ cấp 1 có quyền nhận hoa hồng bằng 10% tổng thu nhập của Đối tác liên kết phụ cấp 2

Điều quan trọng cần lưu ý là hoa hồng phụ thuộc vào số lượng nhà giao dịch hoạt động đủ điều kiện cũng như các loại tài sản mà khách hàng giao dịch.

Dưới đây là phần trình bày bằng đồ họa về cách hoạt động của gói hoa hồng trọn đời do Global GT cung cấp để giới thiệu Khách hàng và Đối tác liên kết phụ:

Cấu trúc Hoa hồng Cấp 1

Đồng

lên tới

4 USD

trên mỗi lot

Bạc

lên tới

6 USD

trên mỗi lot

Vàng

lên tới

8 USD

trên mỗi lot

Bạch kim

lên tới

10 USD

trên mỗi lot

Ưu tú

lên tới

12 USD

trên mỗi lot

Cấu trúc Hoa hồng Cấp 2 & 3

Cấp độCặp tỷ giá ChínhCặp tỷ giá PhụCác Cặp tỷ giá Tiền điện tửCác Cặp tỷ giá khác
210% của Cấp 110% của Cấp 110% của Cấp 110% của Cấp 1
35% của Cấp 15% của Cấp 15% của Cấp 15% của Cấp 1

Bắt đầu Kiếm tiền ngay hôm nay

To top