Tại Global GT, các đối tác được cung cấp nhiều lợi thế khác nhau. Chúng bao gồm các khoản thanh toán hàng ngày linh hoạt, lựa chọn các khoản thanh toán bằng tiền pháp định và / hoặc tiền điện tử, kế hoạch hoa hồng hấp dẫn, tài liệu tiếp thị đầy đủ, cấu trúc hoa hồng đa đối tác liên kết và hơn thế nữa! Tất cả các chi tiết có thể được tìm thấy trong phần ‘Đối tác’ trên trang web của chúng tôi.

Hoa hồng được tính lại sau mỗi 60 giây do đó chúng luôn được cập nhật.

Có, bạn cũng có thể nhận được hoa hồng cho tối đa cấu trúc cấp 2. Để biết chi tiết về cách hoạt động, vui lòng tham khảo trang ‘Cấu trúc đối tác’ của phần ‘Đối tác’ trên trang web của chúng tôi.

Có, hoa hồng khác nhau tùy theo loại tài khoản, hoạt động của khách hàng và loại tài sản. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Để trở thành Cộng tác viên / Đối tác, trước tiên bạn cần đăng ký vào Cổng thông tin đối tác của chúng tôi và liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi để hướng dẫn bạn hoàn thành đăng ký.

Bạn cần tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương và kiểm tra các quy định của địa phương về việc bạn có phải nộp thuế dựa trên thu nhập từ hoa hồng hay không.

Đối tác sẽ có thể yêu cầu (các) khoản rút tiền thông qua Cổng thông tin Đối tác, tùy thuộc vào Số dư Khả dụng được hiển thị tại thời điểm nhất định đó và với điều kiện là Hoa hồng của Đối tác trên một trăm đô la (USD) hoặc số tiền tương đương bằng USD. (Các) giao dịch rút tiền sẽ được xử lý trong vòng 48 giờ sau khi Hoa hồng được tạo và chuyển vào phần Số dư Khả dụng trong Cổng thông tin Đối tác.

Để biết thêm thông tin về các văn phòng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected]

Không, không được phép giao dịch thay mặt cho (các) khách hàng của bạn trừ khi bạn là nhà quản lý quỹ được cấp phép.

Quản lý quỹ yêu cầu một giấy phép cụ thể để có thể quản lý quỹ của khách hàng.

Theo các quy định / giấy phép hiện hành, bạn không bắt buộc phải được cấp phép để trở thành một đối tác liên kết. Tuy nhiên, bạn phải kiểm tra xem có bất kỳ quy định cụ thể nào được áp dụng ở quốc gia của bạn hay không.

Bạn có thể kiếm tiền hoa hồng miễn là bạn giới thiệu khách hàng đến Global GT và họ là những nhà giao dịch tích cực vì phần trăm hoa hồng là trên mỗi lot hoặc phần trăm spread. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch của khách hàng không được ít hơn 5 phút tính đến thời gian giữa việc mở và đóng vị thế.

Bạn có thể nhận hoa hồng bằng tiền pháp định hoặc tiền điện tử có sẵn trong Cổng thông tin đối tác.

Hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch và cấp bậc. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cơ cấu hoa hồng.

Hoa hồng tối đa mà bạn có thể kiếm được tùy thuộc vào các cấp và khối lượng mà khách hàng của bạn giao dịch, có thể lên tới 12 đô la cho mỗi lot.

Đối tác có thể xem mỗi khách hàng của họ đã giao dịch bao nhiêu GTLots trong Phần Báo cáo.

To top