Các đối tác tại Global GT có nhiều tài liệu quảng cáo và công cụ marketing sẵn sàng sử dụng trên Cổng thông tin Đối tác. Những tài liệu này giúp thúc đẩy hoạt động và tăng cường giao tiếp giữa chúng tôi và các Đối tác của chúng tôi cũng như sự tương tác giữa các Đối tác của chúng tôi và khách hàng của họ! 

Ngoài những điều trên, các Đối tác lâu dài của chúng tôi với thành tích đã được chứng minh về tỷ lệ chuyển đổi, giữ chân và khối lượng cao từ khách hàng của họ, cũng có tùy chọn để yêu cầu các khuyến mãi tùy chỉnh chỉ dành riêng cho khách hàng của họ. 

Bạn càng tích cực, bạn càng có nhiều công cụ trong tay!

Tài liệu Quảng cáo

Biểu ngữ Hiển thị

Hình ảnh đơn lẻ hoặc biểu ngữ gif sẵn có trong Cổng thông tin Đối tác. Biểu ngữ đã được chứng tỏ có thể ở dạng html hoặc biểu ngữ video. Biểu ngữ hiển thị có thể chung chung, liên quan đến thương hiệu hoặc chương trình khuyến mãi.
*Các đối tác được chọn có tùy chọn để yêu cầu các biểu ngữ tùy chỉnh theo yêu cầu của họ.

Đọc thêm

Bài đăng trên Phương tiện truyền thông Xã hội

Các tài liệu và kịch bản sáng tạo được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi có thể được sử dụng bởi các đối tác của chúng tôi. Phương tiện truyền thông xã hội là một cách tuyệt vời để tiếp cận khách hàng và tương tác với họ.
*Các đối tác được chọn có tùy chọn để yêu cầu các bài đăng phù hợp, độc đáo được tạo riêng cho nhu cầu của họ.

Đọc thêm

Bài đăng trên Phương tiện truyền thông Xã hội

Hàng loạt bài đăng trên Blog và các bài viết về các thị trường tài chính và loại tài sản khác nhau sẵn có trong phần Blog của website của chúng tôi, cũng có thể được sử dụng hoặc chia sẻ bởi các đối tác của chúng tôi.
*Các đối tác được chọn có tùy chọn yêu cầu các bài viết cụ thể hoặc thông tin liên quan đến thị trường.

Đọc thêm

Công cụ Marketing

Tính toán lại sau 1 phút

Chế độ xem truy cập trực tiếp về hoa hồng tích lũy với tính toán lại hoa hồng sau 1 phút của chúng tôi. Điều này cung cấp cho Đối tác sự minh bạch hoàn toàn và kiểm soát tốt hơn các hoạt động và thu nhập của họ.

Đọc thêm

Biểu mẫu Động

Biểu mẫu động sẵn có trên Cổng thông tin Đối tác. Sau khi được trích xuất, biểu mẫu sẽ mang ID liên kết giới thiệu đối tác duy nhất của bạn để tất cả đăng ký đến từ biểu mẫu cụ thể sẽ được chỉ định cho bạn.

Đọc thêm

Vòng đời Cookie kéo dài 30 ngày

Trong các chiến dịch, nếu khách hàng tiềm năng được chuyển hướng đến trang đăng ký của Global GT nhưng chưa đăng ký ngay trong vòng 30 ngày, chúng tôi vẫn có thể liên kết khách hàng với tài khoản đối tác của bạn để bạn vẫn có thể kiếm được tiền hoa hồng.

Đọc thêm

Bắt đầu Kiếm tiền Ngay hôm nay

To top